ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ CS-03

PBM ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ CS-03.

Πληροφορίες

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Άνετη και εύκολη χρήση                                                                     
Γρήγορη και ακριβής καταμέτρηση                                                         
Ταχύτητα καταμέτρησης 270 νομίσματα./λεπτό                                     
Ένδειξη αξίας                                                                                          
Διαχωρισμός με βάση τη ποσότητα                                                        
Ενδείξεις ποσότητας ανά νόμισμα                                                          
Λειτουργία προεπιλογής ποσότητας νομισμάτων                                  
Αυτόματη αποθήκευση προεπιλογής ποσότητας                                    
8 κατηγορίες νομισμάτων Ευρώ
Προδιαγραφές                                                                                         
Χωριτικότητα μέγιστο 500 νομίσματα