ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ AL - 5200

ADMATE AL-5200C, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩ, ΔΟΛΑΡΙΑ Η.Π.Α., ΜΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ
Ελέγχει:

 

Πληροφορίες

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το πάχος, ύψος και μήκους του χαρτονομίσματος
Έλεγχος γνησιότητας χαρτονομισμάτων: με 4 ελέγχους
Ποιότητας του χαρτιού μέσω λάμπας υπεριώδους ακτινοβολίας UV  Γνησιότητα: με ανιχνευτή MG
Γνησιότητα: μεταλλικής ταινίας
Ανιχνευτή: MΤ νέας τεχνολογίας που ελέγχει την αγωγιμότητα της μεταλλικής ταινίας και με ανιχνευτή υπέρυθρης μελάνης IR
Ταχύτητα καταμέτρησης: 1000 χαρτονομίσματα / λεπτό
Καταμετρά και ελέγχει: Ευρώ, δολάρια Η.Π.Α.
Θύρα USB: Μελλοντικών αναβαθμίσεων λογισμικού
Εκκίνηση καταμέτρηση: Αυτόματη/χειροκίνητη
Πρόσθεση καταμετρήσεων: Εμφανίζει το άθροισμα  των καταμετρήσεων
Χοάνη εισόδου: 200 χαρτονομισμάτων
Χοάνη υποδοχής: 200 χαρτονομισμάτων
Λειτουργία: Αθόρυβη