ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Όλες οι νέες φορολογικές ταμειακές μηχανές έχουν σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή, και αρκετές έχουν σύνδεση ethernet, όμως προδιαγραφές για αποστολή δεδομένων στην ΓΓΠΣ σύμφωνα με τον νέο νόμο του υπουργείου οικονομικών έχουν μόνο όσες ταμειακές μηχανές έχουν πάρει έγκριση καταλληλότητας μετά την 17/12/2013.

Οι ταμειακές μηχανές νέου τύπου, διαθέτουν ηλεκτρονικό ημερολόγιο, με μία χαρτοταινία και κάρτα μνήμης ,θερμικής εκτύπωσης, με εύκολο χειρισμό, έχουν θύρες αποστολής αρχείων online και εκδίδουν απόδειξη εκτυπώνοντας ένα μοναδικό γραμμωτό κώδικα (barcode) με όλα τα στοιχεία της απόδειξης για έλεγχο, μία μοναδική ψηφιακή «υπογραφή» μέσω των οποίων θα πιστοποιείται η γνησιότητά της και ο αριθμός κάρτας αποδείξεων του πελάτη.

Ταμειακές μηχανές για την επιχείρηση σας θα χρειαστείτε μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ. Η επιλογή θέλει μεγάλη & ιδιαίτερη προσοχή, γιατί είναι φορολογικός μηχανισμός που θα σας εξυπηρετεί για πέντε περίπου χρόνια, δηλώνεται στο ΑΦΜ σας και η απώλεια και μόνο του βιβλίου της ταμειακής έχει μεγάλο πρόστιμο.

Εμείς εδώ στην εταιρία INTERVENT AE είμαστε στην ευχάριστη θέση να βοηθήσουμε κάθε μελλοντικό και υπάρχων επαγγελματία στην σωστή επιλογή της ταμειακής του μηχανής.