ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ AL - 5200 (μεικτής καταμέτρησης)

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ:
Διαθέτει πλήρες πληκτρολόγιο που προσφέρει ευελιξία και ταχύτητα στην επιλογή των καταμετρήσεων.
Οι ρυθμίσεις των παραμέτρων καταμέτρησης και η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του, επιλέγονται πολύ εύκολα από το ευέλικτο και απλό πρόγραμμα μέσω του πληκτρολογίου.
Προσφέρει απόλυτη αξιοπιστία και ακρίβεια στην καταμέτρηση.
Διαθέτει μικροϋπολογιστή, που ελέγχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
• Εντοπίζει τα μισά και διπλά χαρτονομίσματα.
• Εντοπίζει τα διαφορετικού μεγέθους χαρτονομίσματα , ελέγχοντας πάχος, ύψος και μήκους του χαρτονομίσματος.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
• Έλεγχος της ποιότητας του χαρτιού μέσω λάμπας υπεριώδους ακτινοβολίας UV.
• Έλεγχος γνησιότητας με ανιχνευτή MG.
• Έλεγχος γνησιότητας μεταλλικής ταινίας, με ανιχνευτή MΤ, νέας τεχνολογίας που ελέγχει την αγωγιμότητα της μεταλλικής ταινίας.
• Έλεγχος με ανιχνευτή υπέρυθρης μελάνης IR.

 

Πληροφορίες

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ελέγχει το πάχος, ύψος και μήκους του χαρτονομίσματος
Έλεγχος γνησιότητας χαρτονομισμάτων: με 4 ελέγχους
Ποιότητας του χαρτιού μέσω λάμπας υπεριώδους ακτινοβολίας UV  Γνησιότητα: με ανιχνευτή MG
Γνησιότητα: μεταλλικής ταινίας
Ανιχνευτή: MΤ νέας τεχνολογίας που ελέγχει την αγωγιμότητα της μεταλλικής ταινίας και με ανιχνευτή υπέρυθρης μελάνης IR
Ταχύτητα καταμέτρησης: 1000 χαρτονομίσματα / λεπτό
Καταμετρά και ελέγχει: Ευρώ, δολάρια Η.Π.Α.
Θύρα USB: Μελλοντικών αναβαθμίσεων λογισμικού
Εκκίνηση καταμέτρηση: Αυτόματη/χειροκίνητη
Πρόσθεση καταμετρήσεων: Εμφανίζει το άθροισμα  των καταμετρήσεων
Χοάνη εισόδου: 200 χαρτονομισμάτων
Χοάνη υποδοχής: 200 χαρτονομισμάτων
Λειτουργία: Αθόρυβη