ΤΑΜΠΟΝ ΕΤΙΚΕΤΟΓΡΑΦΟΥ JOLLY

Ταμπόν ετικετογράφου

Πληροφορίες

Ανταλλακτικό ταμπόν με μελάνι ιδανικό για ετικετογράφους  Jolly