ΤΑΜΠΟΝ ΕΤΙΚΕΤΟΓΡΑΦΟΥ MOTEX 5500

Ταμπόν ετικετογράφου

Πληροφορίες

Ανταλλακτικό ταμπόν με μελάνι ιδανικό για ετικετογράφους  Motex