ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

Οι ανιχνευτές πλαστότητας χαρτονομισμάτων, είναι συσκευές που καθορίζουν αν τα χαρτονομίσματα είναι γνήσια ή πλαστά. Η διαδικασία περιλαμβάνει την εξέταση του χαρτονομίσματος που έχει εισαχθεί, και χρησιμοποιώντας διάφορες παραμέτρους, προσδιορίζει εάν το χαρτονόμισμα είναι πλαστό. Δεδομένου ότι οι παράμετροι είναι διαφορετικές για κάθε χαρτονόμισμα, οι ανιχνευτές πλαστότητας χαρτονομισμάτων αυτοί πρέπει να προγραμματιστούν για κάθε στοιχείο που πρόκειται να αποδεχθούν.

Οι ανιχνευτές πλαστότητας χαρτονομισμάτων έχουν εφαρμογή και χρησιμοποιούνται σε καταστήματα λιανικής πώλησης,προς αποφυγή λήψης πλαστών νομισμάτων.


Δείτε τις ταμειακές μηχανές της Intervent