ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ HL C-100

Ο καταμετρητής κερμάτων HL-C 100 μετρά και  διαχωρίζει με ακρίβεια  όλα τα κέρματα του ΕΥΡΩ. Διακρίνεται για την πολύ γρήγορη καταμέτρηση που μπορεί να κάνει,περίπου 200-300 κέρματα το λεπτό. 
Κατά την λειτουργία του ο  καταμετρητής κερμάτων HL-C 100 τοποθετεί κάθε κέρμα σε ξεχωριστή θήκη και εμφανίζει την συνολική αξία και ποσότητα των καταμετρημένων κερμάτων καθώς και αναφορά ανά κέρμα στην φωτιζόμενη οθόνη πολλαπλών γραμμών,τύπου LCD.  Επίσης διαθέτει λειτουργία προεπιλεγμένης καταμέτρησης (BATCH): Πατώντας το κουμπί SET μπαίνετε στην κατάσταση BATCH. Στην οθόνη εμφανίζεται για κάθε κέρμα μία προεπιλεγμένη ποσότητα, την οποία μπορείτε να αλλάξετε. Ξεκινάτε την μηχανή και μόλις φτάσει την ποσότητα κερμάτων σε μία από τις αξίες που επιλέξατε, τότε σταματά αυτόματα και εμφανίζει σε ποια αξία έγινε η καταμέτρηση. Απομακρύνετε τα χρήματα από το δοχείο που επιθυμείτε και συνεχίστε την καταμέτρηση πατώντας το κουμπί START/ STOP. 

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ AL-1600A

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ & ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ
Διαθέτει πλήρες πληκτρολόγιο που προσφέρει ευελιξία και ταχύτητα στην επιλογή των καταμετρήσεων.
Οι ρυθμίσεις των παραμέτρων καταμέτρησης και η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του, επιλέγονται πολύ εύκολα από το ευέλικτο και απλό πρόγραμμα μέσω του πληκτρολογίου.
Προσφέρει απόλυτη αξιοπιστία και ακρίβεια στην καταμέτρηση.
Διαθέτει μικροϋπολογιστή, που ελέγχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
• Εντοπίζει τα μισά και διπλά χαρτονομίσματα.
• Εντοπίζει τα διαφορετικού μεγέθους χαρτονομίσματα , ελέγχοντας πάχος, ύψος και μήκους του χαρτονομίσματος.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
• Έλεγχος της ποιότητας του χαρτιού μέσω λάμπας υπεριώδους ακτινοβολίας UV.
• Έλεγχος γνησιότητας με ανιχνευτή MG.
• Έλεγχος γνησιότητας μεταλλικής ταινίας, με ανιχνευτή MΤ, νέας τεχνολογίας που ελέγχει την αγωγιμότητα της μεταλλικής ταινίας.
• Έλεγχος με ανιχνευτή υπέρυθρης μελάνης IR.

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ AL - 5200 (μεικτής καταμέτρησης)

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ:
Διαθέτει πλήρες πληκτρολόγιο που προσφέρει ευελιξία και ταχύτητα στην επιλογή των καταμετρήσεων.
Οι ρυθμίσεις των παραμέτρων καταμέτρησης και η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του, επιλέγονται πολύ εύκολα από το ευέλικτο και απλό πρόγραμμα μέσω του πληκτρολογίου.
Προσφέρει απόλυτη αξιοπιστία και ακρίβεια στην καταμέτρηση.
Διαθέτει μικροϋπολογιστή, που ελέγχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
• Εντοπίζει τα μισά και διπλά χαρτονομίσματα.
• Εντοπίζει τα διαφορετικού μεγέθους χαρτονομίσματα , ελέγχοντας πάχος, ύψος και μήκους του χαρτονομίσματος.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
• Έλεγχος της ποιότητας του χαρτιού μέσω λάμπας υπεριώδους ακτινοβολίας UV.
• Έλεγχος γνησιότητας με ανιχνευτή MG.
• Έλεγχος γνησιότητας μεταλλικής ταινίας, με ανιχνευτή MΤ, νέας τεχνολογίας που ελέγχει την αγωγιμότητα της μεταλλικής ταινίας.
• Έλεγχος με ανιχνευτή υπέρυθρης μελάνης IR.

 

Δείτε τις ταμειακές μηχανές της Intervent